תמונות

פתח נהדר. קריבוקאפיץ' (יועד כהן, איגוד הכדוריד)