תמונות

מיטרוביץ'. ולחשוב שהוא לא היה בתכניות (אלן שיבר)