תמונות

ברגע הזה דווקא לא נזרק כלום מהיציע (אלן שיבר)