תמונות

כמה לחץ השתחרר, והרבה בזכות סטויקוביץ' (יוסי שקל)