תמונות

רובן, מקבל בזרועות פתוחות את החבר החדש (gettyimages)