תמונות

ציון רובין אחיו של עד מדינה צילום: חדשות 2