תמונות

מעבי. פריצה מדהימה שלו הביאה לשני (משה חרמון)