תמונות

ספרי תורה שנזרקו מחוץ למועצה הדתית התניה צילום: דודו נחמיאס