תמונות

אמבולנס בכניסה לבית הסוהר איילון צילום: חדשות 2