תמונות

יבואה מול איציק כהן וליעד אלמליח. החלוץ נכנס כדי להציל את בית&"ר (