תמונות

לירוי צעירי וטל מעבי נאבקים על הכדור (שי לוי)