תמונות

רימון העשן במשחק בין ב"ש לחיפה (משה חרמון)