תמונות

קרב חשוב יותר בבית הדין. לוזון (אריאל נובק). צפו בסיני מדבר