תמונות

כמעט, אך לא מספיק. נלבאנדיאן (gettyimages)