תמונות

בלאט והרב גלויברמן בהמראת מכבי לספרד (יניב גונן)