תמונות

צייץ בטוויטר תמונה של איש גוסס במקום לעזור לו צילום: טוויטר