תמונות

הנבחרת יכולה לסיים במקום השלישי (איגוד הכדורעף)