תמונות

עדיין אהוב בב"ש, למרות הכל. בניון (צילום: אלן שיבר)