תמונות

אשרי ודנה, ספריה חדר גובה צילום: עודד סמדר