תמונות

שחר הירש. יש משב רוח מרענן (אנצ'ו גוש ג'יני)