תמונות

סוהר מחוץ לגדרות כלא איילון צילום: לין ממרן