תמונות

תיק של nununu ואילנית נאוטרה, 864 שקל. להשיג במשה סנה 21 תל אביב. צילום: קי nununu