תמונות

אוהדי הפועל בבוסניה. המשטרה מוכנה (יופ ציוני)