תמונות

לימור לבנת. דורשת להרחיב את החוק גם לליגות נמוכות (משה חרמון)