תמונות

אופיר אקוניס - עירוני ד תל אביב צילום: נופר יורן