תמונות

מסי, נעלם מול הפיזיות של הגרמנים (gettyimages)