תמונות

לירון רמתי ולירון פלדמן ביחד צילום: אלעד דיין