תמונות

אילייב ואבידור חוגגים. השתלבות מהירה (קובי אליהו)