תמונות

חלק אינטגרלי בהגנה רעועה. טוואטחה (יוסי שקל)