תמונות

סרור ובן עמי. "חטף" מקלחת מדורה (רועי גלדסטון)