תמונות

אריאלי. לב"ש יש הרבה מה להוכיח מול רעננה (צילום: עודד קרני, איגוד