תמונות

אלישע לוי והקמע. אולי הוא יעזור לישראל (צילום: אלן שיבר)