תמונות

גז בתום התריאטלון עם אורי זילברמן (gettyiamges)