תמונות

הם כבר יכולים להזמין כרטיסים לצרפת (gettyimages)