תמונות

גן חיות, דנמרק, מרחב צילום: BIG-BJARKE INGELS GROUP