תמונות

אירוע עמותת שניר, מרץ 2015 צילום: ברק פכטר