תמונות

אחרי שהצטיין, צלישר ייעדר (צילום: עודד קרני)