תמונות

בית ונוי, סלון ומערכות ישיבה, יפרח בן צבי, במה צילום: לין ממרן