תמונות

הכדור של גמיירו בשער השני, תענוג (gettyimages)