תמונות

לא צריך להתנצל שהוא מושך אש. אוחנה (אלן שיבר)