תמונות

בתחרות יופי צילום: וננה בוריאן, עבודתה של סשה קורבטוב​