תמונות

והיא עולה. קטמון בלאומית (ארנון לוי, דאבל פס)