תמונות

המרוויח הגדול מהערב. וילאנובה (gettyimages)