תמונות

עוזב את לונדון, נשאר בכחול. אטו (gettyimages)