תמונות

הראה חוגג את שער היתרון לראפיד (משה חרמון)