תמונות

מאסה נכנס בקיר. החמדנות עלתה לו (gettyimages)