תמונות

פעם הכל היה ורוד. דג'אני בתחילת הקדנציה בנגב