תמונות

שווים אירופה? (אריאל נובק). צפו בדג'אני מדבר בתוכנית קבלת שבת