תמונות

נגמר הכוח במערכה השלישית. פאר (gettyimages)