תמונות

שער והחטאת פנדל. בלדוט (כל התמונות: אלן שיבר)